Politica raportului de colaborare

Raportul de colaborare dintre Dumneavoastră (dvs.) în calitate de Beneficiar și Portalul Online “Competent.md” reglementează mecanismul de oferire a consultanței juridice profesionale. Acceptarea regulilor de colaborare se face prin accesarea, solicitarea, achitarea serviciilor prestate de către Portalul Online “Competent.md”. În cazul în care nu doriți să acceptați politica raportului de colaborare nu accesați, nu solicitați și nu achitați serviciile Portalului Online “Competent.md”. Prezentul acord de colaborare se aplică fără legalizare suplimentară, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Portalul Online “Competent.md” se obligă să presteze Beneficiarului servicii de consultanță juridică profesională în conformitate cu comanda înregistrată și acceptată prin înaintarea ofertei, iar Beneficiarul se obligă să efectueze plata convenită la termenul și condițiile prevăzute de ofertă.

Oferta va conține termenul de executare și suma retribuției. Ea poate fi acceptată prin depunerea banilor pe contul Portalului Online “Competent.md” în termen de cel mult 15 zile de la efectuarea pasului 2 a procedurii de colaborare (vezi procedura de colaborare).

Raportul de colaborare dintre Beneficiar și Portalul Online “Competent.md” se va reglementa după următoarea procedură:

Pasul 1. Benificiarul va face comanda prin accesarea Portalului Online “Competent.md” unde va descrie în detaliu esența problemei și doleanţa faţă de actele expediate site-ului “Competent.md”, va selecta metoda de plată și perioada de timp în care dorește să obțină răspunsul;

Pasul 2. Beneficiarul va aștepta confirmarea comenzii. La adresa de email a Beneficiarului va fi expediat un mesaj cu indicarea costul serviciilor, termenii și datele bancare ale Portalului Online “Competent.md”;

Pasul 3. Beneficiarul va efectua plata şi va confirma efectuarea plăţii printr-un e-mail. Portalul Online “Competent.md” va începe prestarea serviciilor din data recepționării avansului în mărime de 50% din costul real al consultării, partea rămasă va fi plătită odată cu recepţionarea actelor sau serviciilor solicitate;

Pasul 4. Actele finale vor fi expediate la adresa de email a Beneficiarului în perioada de timp solicitată. Vom răspunde cu promptitudine la orice întrebare în limita serviciului acordat.

GĂSIȚI-NE PE HARTĂ