Poliția rutieră

Bună ziua! La 30.01.2014 eu, împreună cu prietenul meu, V. D, mă aflam în automobilul cu nr. de înmatriculare K XX GTR, care staţiona la intersecţia străzilor Ştefan cel Mare şi Vlaicu Pîrcălab. De noi s-a apropiat agentul constatator cod DDDD și a întocmit procesul - verbal (pe care l-am expediat vouă în scrisoare) cu privire la contravenţia prevăzută de art. 223 al. (1) Cod Contravenţional pentru „deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere, precum şi crearea intenţionată de obstacole în circulaţia rutieră”. Spuneți vă rog, cum, și în baza la ce acte normative, pot contesta procesul verbal întocmit de agentul constatator, deoarece automobilul meu staţiona la intersecţia străzilor Ştefan cel Mare şi Vlaicu Pîrcălab, însă nicidecum nu era parcat, precum indică agentul constatator în procesul-verbal, lucru care poate fi confirmat și de prietenul meu V. D., și careva obstacole la circulaţia altor participanţi la trafic nu au fost create, și n-a fost perturbat transportul auto, la fel cum este indicat în procesul-verbal, fapt ce se confirmă prin semnătura mea din procesul-verbal

În urma analizei celei menționate de dvs., a prevederilor procesului verbal de mai sus și reieșind din prevederile legale ale Republicii Moldova putem să vă comunicăm că art. 223 Codul Contravențional al Republicii Moldova, amintit de agentul constatator în procesul-verbal al dvs. nu are aliniate, fapt ce contravine art. 443 alin. (1), lit. e), procesul-verbal cu privire la contravenţie care va cuprinde încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei. Mai mult ca atât, încadrarea juridică a presupusei contravenţii este incorectă, în procesul-verbal cu privire la contravenţie menționat de dvs. este indicat faptul că dvs. „ați ignorat indicatorul rutier 3 13 (parcarea este interzisă)”.

Conform Capitolului III (Anexa nr. 3 „INDICATOARE DE INTERZICERE ŞI RESTRICŢIE”) al Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere pct. 3.13 „Circulaţie interzisă pietonilor”, iar pct. 3.31 „Oprire interzisă” − interzice oprirea şi staţionarea vehiculelor.

Astfel, nu este clar cum este posibil ca în procesul-verbal cu privire la contravenţie din 30.01.2014 să fie indicat că dvs. ați parcat ilegal automobilul în calitate de şofer şi că dvs. vă este interzisă circulaţia în calitate de pieton. Aceste teze se bat cap în cap, fiind contradictorii.

Potrivit art. 445 Cod Contravenţional al Republicii Moldova „neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a datelor şi faptelor indicate la art. 443 are ca efect nulitatea acestuia”.

Astfel, în baza celor expuse mai sus, în conformitate cu art. 443,445, 448 Cod Contravenţional al Republicii Moldova înaintați o contestație la judecătoria care v-a soluționa încălcarea contravențională a dvs. (adică la judecătoria la care veți fi citat să vă prezentați).

Mulțumim de colaborare! Apelați de fiece dată cînd mai aveți nevoie…

GĂSIȚI-NE PE HARTĂ