Indemnizația de maternitate a mămicii

Bună ziua! Mă numesc X. Z. și sunt administratorul unui S.R.L. ce se ocupă cu servicii foto-video la ceremonii. Pe xx decembrie 20yy V. G. (avocată de profesie) a adresat o cerere la sediul nostru al S.R.L., solicitînd stabilirea, calcularea şi achitarea indemnizaţiei de maternitate în legătură cu sarcina, ulterior cu naşterea copilului O. D., a.n. xx ianuarie 20yy, de la locul de muncă a soţului O. O., cameraman la S.R.L. nostru, dat fiind faptul că se află totalmente la întreţinerea acestuia, anexînd documentele confirmative, şi anume carnetul de muncă, copiile buletinelor de identitate, copia certificatului de căsătorie, copia certificatului de naştere a copilului şi extrasul procesului-verbal al şedinţei Consiliului Uniunii Avocaţilor a RM din xx septembrie 20yy privind suspendarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat nr. xxxx din xx iunie 20yy. Spuneți vă rog e posibil oare ca îndemnizația de maternitate a mămicii să fie fixată la locul de muncă a soțului? Și dacă da, în situația noastră, există vreo modalitate legală de a respinge solicitarea V. G. din motiv că lipseşte vre-un temei legal de ai stabili, calcula şi achita indemnizaţia de maternitate de la locul de muncă a soţului ? Stimată X. Z. în conformitate cu prevederile legii Nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale publicat pe 10.09.2004 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 168-170 intrată in vigoare pe 01.01.2005 cu modificările operate prin legea nr. 332 din 23.12.13 publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 35-41 din 14.02.14 intrată în vigoare pe 01.04.14, și mai concret art. 16 stabilește că soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova beneficiază de indemnizaţie de maternitate, precum și art. 6 aliniatul (7) soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate în cazul în care soţul confirmă un stagiu de cotizare specificat la alin. (1), (2) sau (3) art. 6 a prezentei legi. Ce ține de a doua parte a întrebării dvs. pot să vă comunicăm că aveți temei legal de respingere a solicitării V. G. deoarece din extrasele procesului-verbal nr. 8 al ședinței Consiliului Uniunii Avocaţilor din RM din xx septembrie 20yy rezultă că activitatea de avocat a G. V. a fost suspendată, începînd cu data de xx septembrie 20yy în baza art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea „Cu privire la avocatură” nr. 1260 din 19 iulie 2002 - în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări şi în baza art. 13 alin. (1) lit. a) al aceleiaşi Legi – în legătură cu deplasarea peste hotare, iar din extrasul procesului-verbal nr. 01 al şedinţei Consiliului Uniunii Avocaţilor din RM din xx februarie 20yy, activitatea de avocat a G. V, a fost suspendată, începînd cu xx ianuarie 20yy pînă la xx ianuarie 20yy în legătură cu aflarea în concediu pentru îngrijirea copilului. Astfel, suspendarea activităţii de avocat pînă la naşterea copilului în cazul recurentei G. V. a avut loc în legătură cu alte activităţi (deplasarea peste hotare, incompatibilităţi). Mulțumim de colaborare! Apelați de fiece dată cînd mai aveți nevoie… 

GĂSIȚI-NE PE HARTĂ